Уроки фізики. 11 клас

 new45

ТЕСТИ. ЗНО (онлайн) ФІЗИКА

ЗНО з фізики – 2019

ЗНО з фізики – 2018

Завдання ЗНО з фізики (2009 – 2016 рр.)

ЗНО – 2017. Фізика

ЗНО – 2017. Розв’язки задач

Н.Р.

new45

19.12. 19 Магнітне поле

Змінний струм. Трансформатор

Самоіндукція. Індуктивність

Презентація: Трансформатор. Передача електроенергії та її використання

Трансформатор. Виробництво, передача та використання енергії електричного струму

Змінний струм. Миттєве амплітудне та діюче значення ЕРС, сили струму, напруги. Генератор змінного струму

Лабораторна робота «Дослідження явища електромагнітної індукції»

17.10.19 Захищено: Коливання. Фізичні величини, які характеризують коливання

10.10.2019 Підготовка до контрольної роботи з теми “Електродинаміка”. 11 клас

Елементи електричного кола. Перевір себе

Порівняльна характеристика різних середовищ. 11 клас

Електричне поле. Збірник задач. 11 клас

Електричні явища

lnA01

lnA01

cooltext292454040684229

Поділ важких ядер. Ядерний реактор

Ланцюгова ядерна реакція

Змінний струм. Миттєве амплітудне та діюче значення ЕРС, сили струму, напруги. Генератор змінного струму

Презентація: Види спектрів. Спектральний аналіз

Склад атомних ядер. Ядерні реакції. Вчимося розв’язувати задачі

Напруженість електричного поля. Закон Кулона. Задачі. 11 клас

Дисперсія світла

Напруженість електричного поля

Вивчення явища електромагнітної індукції. Лабораторна робота

Контрольна робота

  05.12 Електромагнітна індукція. Індивідуальна робота

30.11 Змінний струм. Трансформатор

Самоіндукція. Індуктивність

Презентація: Трансформатор. Передача електроенергії та її використання

Трансформатор. Виробництво, передача та використання енергії електричного струму

Змінний струм. Миттєве амплітудне та діюче значення ЕРС, сили струму, напруги. Генератор змінного струму

Лабораторна робота «Дослідження явища електромагнітної індукції»

11.09. Напруженість електричного поля. Закон Кулона. 11 клас

09.09.2018 Напруженість електричного поля. Закон Кулона. Задачі. 11 клас

04.09.2018 Домашнє завдання. 11 клас

lnA01

lnA01

lnA01

cooltext253119351591593 

Класичні уявлення про будову атома

Склад ядра атома

Ядерні реакції

Склад атомних ядер. Ядерні реакції. Вчимося розв’язувати задачі

ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ ПОЛЕ

Презентація: Види спектрів. Спектральний аналіз

lnA01

Презентація: Шкала електромагнітних хвиль

lnA01

Залежність властивостей електромагнітних хвиль від частоти. Шкала електромагнітних хвиль

lnA01

Самоіндукція. Індуктивність

lnA01

Закон електромагнітної індукці. Закон Фарадея

lnA01

Презентація: Трансформатор. Передача електроенергії та її використання

lnA01

Трансформатор. Виробництво, передача та використання енергії електричного струму

lnA01

Лабораторна робота «Дослідження явища електромагнітної індукції»

lnA01

Змінний струм. Миттєве амплітудне та діюче значення ЕРС, сили струму, напруги. Генератор змінного струму

lnA01

Контрольна робота з теми “Електромагнітне поле” 

lnA01

Швидкість поширення, довжина і частота електромагнітних хвиль

lnA01

Швидкість поширення електромагнітних хвиль

lnA01

Вільні електромагнітні коливання

lnA01

Презентація: Електромагнітне поле

lnA01

Питання на залік. Магнітне поле

lnA01

 Електрична і магнітна взаємодії. Взаємодія провідників зі струмом

lnA01

20.10.2017 Основні закони постійного струму

lnA01

03.10.2017 Контрольна робота з теми «ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ»

lnA01

12.09.2017 Діелектрики в електричному полі

lnA01

07.09.2017 Електричне поле. Збірник задач. 11 клас

2016 – 2017 навчальний рік

10.05.2017 Ланцюгова ядерна реакція. Ядерний реактор

lnA01

23.04.2017 Атомне ядро

Презентація: Атом і атомне ядро

lnA01

Класичні уявлення про будову атома

Склад ядра атома

lnA01

Ядерні реакції

lnA01

Відкриття протона і нейтрона

lnA01

Методи спостереження та реєстрації елементарних частинок

Методи реєстрації іонізуючих випромінювань

Енергетичний вихід ядерних реакцій

lnA01

02.04.2017 Світлові кванти. Задачі

25.03.2017 Контрольна робота з теми “Світлові кванти”

lnA01

Самостійна робота. Світлові кванти. 11 клас

13.03.2107 Фотоефект та його закони

lnA01

01.02.2017   ІВАН ПУЛЮЙ

lnA01

29.11.2016 Контрольна робота з теми “Електромагнітне поле” 

lnA01

23.11.2016 Магнітне поле

lnA01

17.11.2016  Презентація: Електромагнітне поле

Питання на залік. Магнітне поле. 11 клас

lnA01

12.09.2016 Електричне поле. Електричні заряди. Задачі

Електричне поле. Теоретичний матеріал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lnA01

89

cooltext135319404597321

21.02.2016 Світлові кванти

3cf0aad5857256f31293c7d2ba63abafФотоефект. Рівняння фотоефекту

lnA01

19.01.2016  Презентація:  Світлові явища. 11 клас

lnA01

22.12.2015 Електромагнітні хвилі та їх застосування

lnA01

14.12.2015 Готуємось до самостійної роботи

lnA01

16.11.2015 Готуємось до контрольної роботи

lnA01

09.11.2015 ЗАВДАННЯ НА СЕРЕДУ: Коливальний контур. Задачі. 11 клас

lnA01

31.10.2015 Самостійна робота

lnA01

04.10.2015 Готуємось до контрольної роботи з теми “Електричне поле”. 11 клас

Контрольна робота. І варіант

Контрольна робота ІІ варіант

lnA01

28.09.2015 Готуємось до самостійної роботи. Електричний струм в різних середовищах. 11 клас

lnA01

21.09.2015 Електричний струм. Закон Ома для повного кола. Теоретичний матеріал

ЗАВДАННЯ: Закон Ома для повного кола. Задачі

lnA01

13.09.2015  Електричне поле

 1. Вивчити теоретичний матеріал.

 2. Записати в зошит і розібрати задачі: 1.1; 1.2; 1.3

 3. Індивідуальна робота №1

                                                              lnA01

89 07.09.2015 Збірник задач: Електричне поле 

lnA01

like_smileyКонтрольна робота з теми “Світлові кванти”

lnA01

Самостійна робота. Світлові кванти. 11 клас

lnA01

Склад ядра атома

lnA01

Ядерні реакції

lnA01

Відкриття протона і нейтрона

lnA01

Методи спостереження та реєстрації елементарних частинок

lnA01

Отримання та використання радіоактивних ізотопів

lnA01

Енергетичний вихід ядерних реакцій

lnA01

ТЕСТИ. ЗНО (онлайн) ФІЗИКА

lnA01

22.12.2014 ЗАВДАННЯ НА КАНІКУЛИ:  Електромагнітні коливання

lnA01

Електромагнітні коливання і хвилі

lnA01

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ – 2014

pz08

new45Самостійна робота. 11 клас

lnA01

Мій збірник задач з теми “Електричне поле”

Збірник задач: Електричне поле

lnA01

Урок№1. Взаємодія електрично заряджених тіл. 11 клас.

lnA01

Урок №2. Напруженість електричного поля

lnA01

Теоретичні питання

lnA01

Речовина в електричному полі

lnA01

Домашня задача

lnA01

Урок №4 Робота під час переміщення заряду в однорідному електростатичному полі

lnA01

Урок:Потенціал. Різниця потенціалів.

lnA01

Задача. 11 клас.

lnA01

Різниця потенціалів. Задачі. 

lnA01

Презентація: Конденсатори. Ємність конденсаторів.

lnA01

Розв’язок цікавої задачі.  Задача. 

lnA01

 

 

Готуємось до контрольної роботи з теми “Електричне поле”. 

lnA01

Електричний струм. Електричне коло.

lnA01

Презентація: Електричне коло. Розв’язування задач.

lnA01

Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола.

lnA01

Лабораторна робота «Визначення ЕРС і внутрішнього опору джерела струму». Самостійна робота з теми «З’єднання провідників». 11 клас.

lnA01

Робота та потужність електричного струму.

lnA01

Презентація: Постійний струм

lnA01

Безпека людини під час роботи з електричними приладами і пристроями.

lnA01

Міри та засоби безпеки під час роботи з електричними пристроями

lnA01

Електричний струм в рідинах та його використання

lnA01

Електричний струм в газах.

lnA01

Електричний струм в металах та його використання 

Теоретичні питання 

Презентація: Плазма та її властивості 

Надпровідність на межі тисячоліть. Матеріал до уроку.

Електричний струм у напівпровідниках. Види провідності

Електронно-дірковий перехід. Напівпровідникові прилади.

Презентація: Електричний струм у напівпровідниках

Готуємось до контрольної роботи.11 клас

Увага! Матеріал до контрольної роботи. 

Електрична та магнітна взаємодії. Взаємодія провідників зі струмом. Магнітне поле струму. Лінії магнітного поля прямого й колового струмів. 11 клас. 

Магнітне поле. Питання 

Електромагнітна індукція

Магнітні властивості речовини

Урок у 11 класі (фото)

Теоретичні питання. Електромагнітна індукція.

 

 Готуємось до ЗНО:

Програма ЗНО з фізики 2012

Характеристика тесту з фізики

Електромагнітне поле

 Презентація: Трансформатор. Передача електроенергії.

Презентація: Коливальні рухи. Гармонічні коливання.

Презентація: Математичний маятник

Гармонічні електромагнітні коливання

УВАГА!

Працюємо самостійно. Розв’язки на електронну адресу: sagevgen@gmail.com

                               ЗАВДАННЯ 

Презентація: Електромагнітні коливання і хвилі 

Презентація: Світлові явища. 11 клас

Самостійна робота. Світлові кванти. 11 клас

Контрольна робота з теми “Світлові кванти”

Презентація: Атом і атомне ядро

Класичні уявлення про будову атома

Склад ядра атома

Ядерні реакції

Відкриття протона і нейтрона

Методи спостереження та реєстрації елементарних частинок

Отримання та використання радіоактивних ізотопів

Енергетичний вихід ядерних реакцій.

 

9s коментарів

 1. НАСТЯ МАНЬКОТ said,

  КАТЮХА МОЛОДЕЦЬ!!МИ ЇЇ ТАКОЖ ВІТАЄМО!

 2. Катерина said,

  Велике дякую!!!

 3. K.A.Y.S.E. said,

  не открывается самостояльная

 4. K.A.Y.S.E. said,

  Контрольная не открывается!!

 5. Антоніна said,

  Дякую за матеріали. Дуже корисні при підготовці до уроків!

 6. Людмила said,

  Дуже дякую за конспекти уроків!

 7. Анна said,

  Дуже дякую за матеріали!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 8. Клод said,

  Много полезной информации. Спасибо!

Напишіть відгук

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s

%d блогерам подобається це: