Рівноприскорений рух. Прискорення

Вересень 17, 2019 at 6:28 pm (Домашнє завдання, Корисно знати, Уроки у 10 класі)

Рівноприскорений рух. 10 клас

Постійне посилання Напиши коментар

Відео: рівноприскорений рух

Вересень 17, 2019 at 6:22 pm (Домашнє завдання, Корисно знати, Повторюємо вивчений матеріал, Працюємо разом., Уроки у 10 класі)

Постійне посилання Напиши коментар

Задачі на знаходження середньої швидкості

Вересень 17, 2019 at 6:01 pm (Домашнє завдання, Працюємо разом., Уроки у 10 класі)

Задачі на знаходження середньої швидкості

Постійне посилання Напиши коментар

Основні поняття кінематики

Вересень 11, 2019 at 7:54 pm (На допомогу вчителю, Працюємо разом., Уроки у 10 класі)

Основні поняття кінематики. 10 клас

Постійне посилання Напиши коментар

Теоретичний матеріал. Основні положення МКТ. Основне рівняння МКТ

Серпень 11, 2019 at 6:19 pm (Корисно знати, Повторюємо вивчений матеріал, Працюємо разом., Уроки у 10 класі)

Основні положення МКТ

Основне рівняння МКТ

Постійне посилання Напиши коментар

Теоретичний матеріал. Вільне падіння тіл

Серпень 11, 2019 at 6:17 pm (Корисно знати, Повторюємо вивчений матеріал, Працюємо разом., Уроки у 10 класі)

Вільне падіння тіл

Постійне посилання Напиши коментар

Теоретичний матеріал. Рівномірний рух по колу

Серпень 11, 2019 at 6:15 pm (Корисно знати, Повторюємо вивчений матеріал, Уроки у 10 класі)

Рівномірний рух по колу

Постійне посилання Напиши коментар

Теоретичний матеріал. Нерівномірний рух. Прискорення

Серпень 11, 2019 at 6:14 pm (Корисно знати, Повторюємо вивчений матеріал, Працюємо разом., Уроки у 10 класі)

Нерівномірний рух

Прискорення

Постійне посилання Напиши коментар

Основи кінематики. Основи динаміки. Закони збереження. Формули. Основи МКТ. Формули

Липень 29, 2019 at 6:57 pm (Корисно знати, На допомогу вчителю, Повторюємо вивчений матеріал, Працюємо разом., Уроки у 10 класі)

Кінематика.  Формули

Основи кінематики. Основи динаміки. Закони збереження. Формули

Основи МКТ. Формули

Постійне посилання Напиши коментар

Рівняння стану ідеального газу. Ізопроцеси. Індивідуальна робота

Лютий 12, 2019 at 7:08 pm (Індивідуальні завдання, Уроки у 10 класі)

Постійне посилання Напиши коментар

Закон збереження імпульсу. Тести

Листопад 17, 2018 at 9:18 pm (Індивідуальні завдання, Домашнє завдання, Уроки у 10 класі)

Постійне посилання Напиши коментар

Дослідження руху тіла, кинутого під кутом до горизонту

Жовтень 4, 2018 at 3:34 pm (На допомогу вчителю, Працюємо разом., Уроки у 10 класі)

Дослідження руху тіла, кинутого під кутом до горизонту

Постійне посилання Напиши коментар

Рух по колу. Задачі

Жовтень 4, 2018 at 12:17 pm (Домашнє завдання, Працюємо разом., Уроки у 10 класі)

Рух по колу. Задачі

Постійне посилання Напиши коментар

18.09.2018 10 клас. Рівнозмінний рух

Вересень 18, 2018 at 7:14 pm (Індивідуальні завдання, Працюємо разом., Уроки у 10 класі)

Постійне посилання Напиши коментар

Захищено: Результати самостійної роботи. 10 клас

Вересень 16, 2018 at 3:17 pm (Домашнє завдання, Працюємо разом., Уроки у 10 класі)

Цей вміст захищено паролем. Щоби його переглянути, будь ласка, введіть свій пароль нижче:

Постійне посилання Введіть пароль, щоб переглянути коментарі.

Механічний рух. Відносність руху. Система відліку. Індивідуальна робота №1

Вересень 11, 2018 at 4:01 pm (Індивідуальні завдання, Працюємо разом., Уроки у 10 класі)

Постійне посилання Напиши коментар

Зародження і розвиток фізики як науки. Роль фізичного знання в житті людини і суспільному розвитку

Травень 29, 2018 at 8:36 am (Корисно знати, На допомогу вчителю, Працюємо разом., Уроки у 10 класі)

Зародження і розвиток фізики як науки. Роль фізичного знання в житті людини і суспільному розвитку

ФІЗИКА В УКРАЇНІ

 

Постійне посилання Напиши коментар

Закони Ньютона

Січень 17, 2018 at 3:21 pm (Індивідуальні завдання, Домашнє завдання, На допомогу вчителю, Позакласні заходи, Працюємо разом., Творча робота учнів, Уроки у 10 класі)

Постійне посилання Напиши коментар

Закон збереження імпульсу

Січень 4, 2018 at 2:43 pm (Домашнє завдання, Корисно знати, На допомогу вчителю, Працюємо разом., Уроки у 10 класі)

Постійне посилання Напиши коментар

Задачі на застосування закону збереження імпульсу

Січень 4, 2018 at 2:42 pm (Домашнє завдання, Корисно знати, На допомогу вчителю, Працюємо разом., Уроки у 10 класі)

Постійне посилання Напиши коментар

Рівноприскорений рух по похилій площині

Січень 4, 2018 at 2:41 pm (Домашнє завдання, Корисно знати, На допомогу вчителю, Повторюємо вивчений матеріал, Працюємо разом., Уроки у 10 класі)

Постійне посилання Напиши коментар

Рух тіл в горизонтальному напрямі

Січень 4, 2018 at 2:39 pm (Домашнє завдання, Корисно знати, На допомогу вчителю, Повторюємо вивчений матеріал, Уроки у 10 класі)

Постійне посилання Напиши коментар

Закони збереження в механіці. Формули

Листопад 19, 2017 at 1:41 pm (Корисно знати, Повторюємо вивчений матеріал, Працюємо разом., Уроки у 10 класі)

Закони збереження в механіці

Постійне посилання Напиши коментар

Закони збереження в механіці

Листопад 19, 2017 at 1:35 pm (Домашнє завдання, Корисно знати, Уроки у 10 класі)

Закони збереження в механіці — це група законів, які стверджують, що значення певних фізичних величин не змінюється в замкненій системі з її еволюцією. Далі наводиться частковий перелік законів збереження, але не є доказаним на сьогодні фактом, що він є повний або повністю коректний (наприклад, в загальній теорії відносності, імпульс та момент імпульсу не зберігаються через те, що викривлений просторово-часовий многовид не задовольняє певним топологічним умовам):

  • закон збереження енергії

  • закон збереження маси (тільки в нерелятивістських теоріях)

  • закон збереження імпульсу

  • закон збереження моменту імпульсу

  • закон збереження електричного заряду

  • закон збереження кольорового заряду

Цей перелік не є вичерпним. У фізиці елементарних частинок є деякі інші, такі як збереження баріонного заряду або дивності, що виконуються для певного типу взаємодій.

Теорема Нетер доводить еквівалентність між законами збереження та інваріантністю фізичних законів щодо деяких перетворень або симетрій (це справедливо для систем, які описуються механікою Лагранжа або механікою Гамільтона). Наприклад, закон збереження енергії випливає з інваріантності часу (тобто з фізичного твердження про однорідність часу), збереження імпульсу — з інваріантності зсуву (або переносу), що відповідає факту однорідності простору, збереження кутового моменту — з ізотропності простору (тобто незмінності властивостей простору в будь-якому з напрямів).

Закон збереження енергії − закон, який стверджує, що повна енергія в ізольованих системах не змінюється з часом. Проте енергія може перетворюватися з одного виду в інший. У термодинаміці закон збереження енергії відомий також під назвою першого закону термодинаміки. Закон збереження енергії є, мабуть, найважливішим із законів збереження, які застосовуються в фізиці.

Для деяких механічних систем на закон збереження вказував ще Лейбніц у 1686 році, для немеханічних процесів закон був встановлений Юліусом Робертом фон Майєром у 1845 році, Джеймсом Прескоттом Джоулем у 1843-1850 роках та Германом фон Гельмгольцем у 1847 році.

У механіці закон збереження енергії стверджує, що в замкненій системі частинок, повна енергія, що є сумою кінетичної і потенціальної енергії не залежить від часу, тобто є інтегралом руху. Закон збереження енергії справедливий тільки для замкнених систем, тобто за умови відсутності зовнішніх полів чи взаємодій. Закон збереження механічної енергії не виконується для сил тертя, оскільки за наявності сил тертя відбувається перетворення механічної енергії в теплову.

Зміна механічної енергії системи матеріальних точок з часом дорівнює роботі не потенціальних сил.

Закон збереження енергії в механіці виконується тільки для систем, у яких всі сили потенціальні.

Ще на ранніх етапах розвитку фізики рівняння механіки використовувалися до небесних тіл для яких не потенціальні сили, наприклад, сила тертя, дуже малі і ними можна знехтувати. В цих системах закон збереження механічної енергії відіграє ключову роль. А от на побутовому рівні, у світі земних природних явищ і машин, механічна енергія не зберігається. Тому повне формулювання закону збереження енергії вимагає вивчення теплових явищ.

Постійне посилання Напиши коментар

Механічний рух. Відносність руху. Система відліку. Індивідуальна робота №1

Вересень 9, 2017 at 9:39 pm (Індивідуальні завдання, Домашнє завдання, Працюємо разом., Уроки у 10 класі)

Постійне посилання Напиши коментар

Механічний рух. Матеріальна точка. Система відліку. Шлях і переміщення

Вересень 9, 2017 at 8:20 pm (Корисно знати, Повторюємо вивчений матеріал, Працюємо разом., Уроки у 10 класі)

Матеріальна точка. Переміщення. Завдання учням

Механічний рух. Траєкторія. Шлях

Траєкторія руху

Постійне посилання Напиши коментар

Основи термодинаміки. Готуємось до контрольної роботи

Травень 3, 2017 at 5:24 pm (Корисно знати, Повторюємо вивчений матеріал, Уроки у 10 класі)

Основи термодинаміки. Питання

Постійне посилання Напиши коментар

Способи зміни внутрішньої енергії

Квітень 27, 2017 at 2:56 pm (Індивідуальні завдання, Домашнє завдання, Працюємо разом., Уроки у 10 класі)

НАТИСНІТЬ ПОСИЛАННЯ І ФОРМА ВІДКРИЄТЬСЯ У НОВОМУ ВІКНІ      3cf0aad5857256f31293c7d2ba63abaf ТУТ

Постійне посилання Напиши коментар

Молекулярна фізика. Друга частина. 10 клас

Квітень 19, 2017 at 7:04 pm (Домашнє завдання, Повторюємо вивчений матеріал, Уроки у 10 класі)

Молекулярна фізика. Друга частина. 10 клас

Постійне посилання Напиши коментар

Кількість речовини. Молярна маса речовини

Березень 23, 2017 at 2:19 pm (Домашнє завдання, Працюємо разом., Уроки у 10 класі)

Задачі для домашньої роботи. 10 клас

Постійне посилання Напиши коментар

Принципи (постулати) теорії відносності Ейнштейна

Березень 14, 2017 at 7:23 pm (Домашнє завдання, Повторюємо вивчений матеріал, Уроки у 10 класі)

1. Самостійно опрацювати теоретичний матеріал:

Принципи теорії відносності

Сучасні уявлення про простір і час

Теорія відносності Ейнштейна

2. Підготуватися до самостійної роботи, розв’язавши запропоновані задачі:

Принципи відносності. Задачі.

Принципи відносності. Задачі. 10 клас.

Презентація: Принципи (постулати) теорії відносності Ейнштейна

Постійне посилання Напиши коментар

Звукові явища

Березень 1, 2017 at 7:04 am (Домашнє завдання, Повторюємо вивчений матеріал, Працюємо разом., Уроки у 10 класі)

Постійне посилання Напиши коментар

Принцип відносності А.Ейнштейна. Основні положення спеціальної теорії відносності (СТВ

Березень 1, 2017 at 5:23 am (Домашнє завдання, Уроки у 10 класі)

Постійне посилання Напиши коментар

Підсумки. 10 клас

Грудень 4, 2016 at 2:19 pm (Індивідуальні завдання, Працюємо разом., Уроки у 10 класі)

Постійне посилання Напиши коментар

Як ми працюємо!

Грудень 3, 2016 at 6:00 am (Індивідуальні завдання, Домашнє завдання, Уроки у 10 класі)

ПІДСУМКИ

І. Розуміти і пояснювати на заліку задачі, які ви отримаєте на індивідуальній картці (з данних задач)

ІІ. Зараз (на окрему оцінку) ви здаєте такі задачі:

1. Ліза Пономаренко – Іб. №5, ІІб. №8, ІІІб. №5

2. Наташа Іванова – Іб. №6, ІІб. №7, ІІІб. №6

3. Олена Мачульська – Іб. №7, ІІб. №6, ІІІб. №4

4. Варфоломієв Іван –  Іб. №3, ІІб. №3, ІІІб. №2

5. Булаєв Денис – Іб. №4, ІІб. №4, ІІІб. №6

6. Коновальчук Катерина – Іб. №2, ІІб. №4, ІІІб. №2

7. Кашуба Олена – Іб. №1, ІІб. №3, ІІІб. №1

8. Михальчук Софія – Іб. №5, ІІб. №8, ІІІб. №5

9. Шелудько Катерина – Іб. №3, ІІб. №5, ІІІб. №6

10. Завричко Дмитро – Іб. №2, ІІб. №1, ІІІб. №1

11. Іванов Михайло – Іб. №1, ІІб. №2, ІІІб. №1

12. Животов Олександр – Іб. №3, ІІб. №4, ІІІб. №3

13. Зеневич Карина – Іб. №1, ІІб. №2, ІІІб. №4

14. Волченко Анна – Іб. №4, ІІб. №1, ІІІб. №2

15. Дорошенко Владислав – Іб. №3, ІІб. №3, ІІІб. №3

16. Заблоцький Олександр – Іб. №4, ІІб. №4, ІІІб. №4

17. Зубаль Владислав – Іб. №2, ІІб. №6, ІІІб. №6

18. Крижова Марія – Іб. №1, ІІб. №1, ІІІб. №1

19. Самченко Дмитро – Іб. №7, ІІб. №7, ІІІб. №6

20. Стукач Олексій – Іб. №6, ІІб. №5, ІІІб. №4

21. Вернер Владислав – Іб. №3, ІІб. №4, ІІІб. №7

Постійне посилання Напиши коментар

Next page »