Уроки фізики. 10 клас

 

84c936bab5e0a2376716be6399675ddcОГОЛОШЕННЯ

new45Classroom

 ТАБЛИЦЯ ВАШИХ УСПІХІВ

lnA01

Н.Р.

Будова та властивості твердих тіл

Будова та властивості твердих тіл

Поверхневий натяг рідини. Розв’язування задач

30.01. Молярна маса. Кількість речовини

Повторення: 26.12.2019 

Рівнозмінний прямолінійний рух. Прискорення

Вільне падіння тіл

05.12.19 Коливальний рух. Амплітуда, період і частота коливань

 Контрольна робота з теми Механіка. Частина І. Кінематика. ІІІ варіант

Теоретичний матеріал. Рівномірний рух по колу

Рух по колу. Задачі

Теоретичний матеріал. Вільне падіння тіл

Дослідження руху тіла, кинутого під кутом до горизонту

Рівноприскорений рух по похилій площині

7. Відео: рівноприскорений рух

6. Рівноприскорений рух. Прискорення

5. 17.09.2019 Задачі на знаходження середньої швидкості (переписати задачі у зошит і розібрати!!!)

4. Основні поняття кінематики

3. Зародження і розвиток фізики як науки

2. Математика – мова фізики

1. Вимірювання. Похибки. Фізичні величини.

!!! Основи кінематики. Основи динаміки. Закони збереження. Формули. Основи МКТ. Формули

lnA01

lnA01

 10 клас. Рівнозмінний рух

Теоретичний матеріал. Нерівномірний рух. Прискорення

Теоретичний матеріал. Рівномірний рух по колу

Рух по колу. Задачі

Теоретичний матеріал. Вільне падіння тіл

Дослідження руху тіла, кинутого під кутом до горизонту

Рівноприскорений рух по похилій площині

Гра. Закони Ньютона.

Рух тіл в горизонтальному напрямі

Готуємось до самостійної роботи з теми “Закони Ньютона”

Закони збереження в механіці. Формули

Закони збереження в механіці

Закон збереження імпульсу. Тести

Задачі на застосування закону збереження імпульсу

СИЛА ВСЕСВІТНЬОГО ТЯЖІННЯ. ЗАДАЧІ

Задачі. Потенціальна і кінетична енергія. 10 клас

Сила пружності. Гравітаційні сили. 10 клас

Механічна взаємодія тіл. Сила. Види сил в механіці

Теоретичний матеріал. Основні положення МКТ. Основне рівняння МКТ

Основні положення МКТ. Кількість речовини. 10 клас

Ідеальний газ

Презентація: Модель ідеального газу. Газові закони.

Теоретичний матеріал: Модель ідеального газу

Рівняння стану ідеального газу. Ізопроцеси

Способи зміни внутрішньої енергії

cooltext292454040684229

new45  Основи кінематики. Основи динаміки. Закони збереження. Формули. Основи МКТ. Формули

Вологість повітря. Задачі

 Рівняння стану ідеального газу. Ізопроцеси. Індивідуальна робота

 Закон збереження імпульсу. Тести

 Дослідження руху тіла, кинутого під кутом до горизонту

 Рух по колу. Задачі

 10 клас. Рівнозмінний рух

Домашнє завдання ТУТ (№ 9.1 – 9.6) ЗБІРНИК ЗАДАЧ 

 Захищено: Результати самостійної роботи. 10 клас   

 Механічний рух. Відносність руху. Система відліку. Індивідуальна робота №1

Теоретичний матеріал. Основні положення МКТ. Основне рівняння МКТ

Основні положення МКТ. Кількість речовини. 10 клас

Ідеальний газ

Презентація: Модель ідеального газу. Газові закони.

Теоретичний матеріал: Модель ідеального газу

Способи зміни внутрішньої енергії

cooltext253119351591593

Закон збереження імпульсу

Задачі на застосування закону збереження імпульсу

Рівноприскорений рух по похилій площині

Гра. Закони Ньютона.

Рух тіл в горизонтальному напрямі

Готуємось до самостійної роботи з теми “Закони Ньютона”

Закони збереження в механіці. Формули

Закони збереження в механіці

СИЛА ВСЕСВІТНЬОГО ТЯЖІННЯ. ЗАДАЧІ

Задачі. Потенціальна і кінетична енергія. 10 клас

Сила пружності. Гравітаційні сили. 10 клас

Механічна взаємодія тіл. Сила. Види сил в механіці

09.09.2017 Механічний рух. Матеріальна точка. Система відліку. Шлях і переміщення  

Механічний рух. Відносність руху. Система відліку. Індивідуальна робота №1

07.09.2017 Увага! Зі збірника задач у зошит зробити №1, №2!

ЗБІРНИК ЗАДАЧ

2016 – 2017 навчальний рік

 03.05.2017 Основи термодинаміки. Готуємось до контрольної роботи

Історія створення теплових двигунів

lnA01

27.04.2017 Способи зміни внутрішньої енергії

lnA01

like_smiley

 Внутрішня енергія. Способи зміни внутрішньої енергії

lnA01

like_smiley Контрольна робота з теми «Властивості газів, рідин, твердих тіл»

lnA01

like_smiley 19.04.2017 Готуємось до здачі теоретичного матеріалу: Молекулярна фізика. Друга частина. 10 клас

lnA01

Вологість повітря. Поверхневий натяг рідини

lnA01

like_smiley Пароутворення і конденсація. Насичена і ненасичена пара

lnA01

like_smiley06.04.2017  Властивості газів. Газові закони. Самостійна робота  

ОСНОВИ МКТ. НАГРІТИ, ЩОБ ШВИДШЕ ОХОЛОДИТИ

23.03.2017 Задачі для домашньої роботи. 10 клас

Основні положення МКТ. Кількість речовини. 10 клас

Ідеальний газ

Презентація: Модель ідеального газу. Газові закони.

Теоретичний матеріал: Модель ідеального газу

lnA01

14.03.2017 

1. Самостійно опрацювати теоретичний матеріал:

Принципи теорії відносності

Сучасні уявлення про простір і час

Теорія відносності Ейнштейна

2. Підготуватися до самостійної роботи, розв’язавши запропоновані задачі:

Принципи відносності. Задачі.

Принципи відносності. Задачі. 10 клас.

Презентація: Принципи (постулати) теорії відносності Ейнштейна

28.02.2017 Принцип відносності А.Ейнштейна. Основні положення спеціальної теорії відносності (СТВ)

lnA01

20.02.2017 Звукові явища

lnA01

03.12.2016 Ваше завдання

lnA01

29.11.2016 Готуємось до самостійної роботи з теми “Закони Ньютона”  І додатково розглянути: 

СИЛА ВСЕСВІТНЬОГО ТЯЖІННЯ. ЗАДАЧІ

lnA01

22.11.2016 СИЛА ВСЕСВІТНЬОГО ТЯЖІННЯ. ЗАДАЧІ

lnA0117.11.2016 Тестові завдання з теми “Закони Ньютона” (для тих, хто не був на заліку)

lnA01

09.11.2016 Готуємось до самостійної роботи. Самоперевірка

lnA01

27.10.2016 Готуємось до контрольної роботи

lnA01

14.09.2016 Питання до самостійної роботи

lnA01

lnA01

lnA01

cooltext135319404597321

2015 – 2016 навчальний рік

10.05.2016 Перший закон термодинаміки

26.04.2016 Вологість повітря

lnA01

05.04.2016 Кількість речовини

Ідеальний газ

Презентація: Модель ідеального газу. Газові закони.

Теоретичний матеріал: Модель ідеального газу

ОСНОВИ МКТ. НАГРІТИ, ЩОБ ШВИДШЕ ОХОЛОДИТИ

Основні положення МКТ. Кількість речовини. 10 клас

lnA01

17.03.2016 ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ: Математичний маятник

lnA01

12.03.2016 Механічні коливання та хвилі. 10 клас

Заповніть таблицю:   ТУТ

lnA01

17.02.2016 Закони збереження у механіці

РЕЗУЛЬТАТИ

lnA01

25.01.2015 Рух тіла під дією декількох сил

lnA01

21.12.2015 Сила пружності. Гравітаційні сили. 10 клас

lnA01

17.11.2015 Домашнє завдання

lnA01

07.11.2015 Переглянути матеріал і підготуватися до уроку

ЗАКОНИ НЬЮТОНА

lnA01

05.11.2015 Ваше завдання

lnA01

04.11.2015 Механічна взаємодія тіл. Сила. Види сил в механіці

Презентація: Сила. 10 клас

lnA01

03.11.2015 Контрольна робота з теми “Кінематика”

lnA01

22.10.2015 quest Швидкість і прискорення при рівномірному русі тіла по колу

lnA01

07.10.2015  Вільне падіння тіл

lnA01

29.09.2015 Рівнозмінний прямолінійний рух

lnA01

24.09.2015 Домашнє завдання. Прямолінійний рівномірний рух

lnA01

20.09.2015 Нерівномірний рух. Середня швидкість. Індивідуальна робота №3

Попередні бали за індивідуальну роботу №3 (остаточні після перевірки роботи в зошиті)

lnA01

15.09.2015 Прямолінійний рівномірний рух. Індивідуальна робота №2. 10 клас

lnA01

11.09.2015 Завдання на вівторок. Рівномірний прямолінійний рух. Індивідуальна робота №1

lnA01

lnA01

 14.07.2015  Всеукраїнська Інтернет-олімпіада з фізики 10 клас

lnA01

 29.06.2015 КОНТРОЛЬНА РОБОТА “ЛІТО – 2015”
lnA01

 18.05.2015 УВАГА! Цікаві задачі з розв’язками!

lnA01

 16.05.2015 Домашнє завдання на 18.05.2015 Достатній рівень

Високий рівень Домашнє завдання на 18.05.2015

lnA01

like_smiley

 06.05.2015 Додаткові задачі з теми “Основи термодинаміки”

lnA01

like_smiley

  28.04.2015 Основи термодинаміки

lnA01

like_smiley24.04.2015 Перший закон термодинаміки

lnA01

like_smiley20.04.2015 Внутрішня енергія. Способи зміни внутрішньої енергії

lnA01

like_smiley08.04.2015 Контрольна робота з теми «Властивості газів, рідин, твердих тіл»

lnA01

like_smiley30.03.2015 Вологість повітря. Поверхневий натяг рідини

lnA01

like_smiley16.03.2015 Пароутворення і конденсація. Насичена і ненасичена пара

lnA01

like_smiley03.03.2015 Властивості газів. Газові закони. Самостійна робота

lnA01

like_smiley01.03.2015 Працюємо разом!

Презентація: Модель ідеального газу. Газові закони.

Теоретичний матеріал: Модель ідеального газу

ОСНОВИ МКТ. НАГРІТИ, ЩОБ ШВИДШЕ ОХОЛОДИТИ

lnA01

like_smiley24.02.2015 

1. Вивчити теоретичний матеріал:

Основні положення МКТ. Кількість речовини. 10 клас

2. Розглянути питання:

Домашнє завдання. 10 клас

lnA01

14.02.2015 Готуємось до уроку: 

1. Самостійно опрацювати теоретичний матеріал:

Принципи теорії відносності

Сучасні уявлення про простір і час

Теорія відносності Ейнштейна

2. Підготуватися до самостійної роботи, розв’язавши запропоновані задачі:

Принципи відносності. Задачі.

Принципи відносності. Задачі. 10 клас.

Презентація: Принципи (постулати) теорії відносності Ейнштейна

lnA01

20.12.2014 Закони збереження в механіці. Завдання на канікули

lnA01

15.12.2014 Задачі. Потенціальна і кінетична енергія. 10 клас

lnA01

08.12.2014 10 клас. Готуємось до контрольної роботи

lnA01

29.10.2014 Готуємось до самостійної роботи. 10 клас

lnA01

Задачі. Механічний рух

lnA01

Презентація: Рівновага тіл. Види рівноваги тіл.

линия1

Программа з фізики (академічний) 10 клас

Зародження і розвиток фізики як науки

Математика – мова фізики

Вимірювання. Похибки. Фізичні величини.


 Зверніть увагу:

Механічний рух та його види. Основна задача механіки та способи її розв’язання у кінематиці.

Рух тіла у полі земного тяжіння

Рівномірний рух по колу

Презентація: Прямолінійний рівноприскорений рух

Перший закон Ньютона

Другий закон Ньютона

Третій закон Ньютона

Презентація: Закони Ньютона

Готуємось до самостійної роботи. 10 клас

Презентація: Рух тіла під дією декількох сил. 10 клас

Презентація: Математичний маятник. Коливання тіла на пружині.

Презентація: Рівновага тіл. Види рівноваги тіл.

Презентація: Закони збереження в механіці

Поширення механічних коливань у пружному середовищі.

                Релятивістська механіка

Сучасні уявлення про простір і час

lnA01

Принципи відносності. Задачі.

lnA01

Презентація: Теорія відносності Ейнштейна. Задачі.

lnA01

Теорія відносності Ейнштейна під сумнівом 

lnA01


Кількість речовини. Молярна маса


9s коментарів

 1. Надежда said,

  Отличные уроки. Ваша помощь безценна.

 2. Pandora said,

  Спасибо вам огромное!
  В прошлом году закончила 11 класс, а ваш блог до сих пор помогает в подготовке к урокам)

 3. Евгений said,

  Для меня, как молодого учителя, очень полезная инфорация

 4. Антуан said,

  Дякую дуже гарно.

  http://bingodeneg.blogspot.com/

 5. Анна said,

  Дуже дякую за матеріали. Ви просто умничка!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 6. Олександр said,

  Чудовий , досить різноманітний матеріал для вчителів різних категорій. Творчих злетів ВАМ

Напишіть відгук

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s

%d блогерам подобається це: